1603976395 เข้าชม : 113 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ได้จัดบอร์ดนิทรรศการวันลอยกระทงและ เชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านงานประดิษฐ์กระทงรักษ์โลก โดย นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   เป็นผู้แนะนำหนังสือการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้อ่านขั้นตอนการทำ กระทงจากหนังสือ แล้วลงมือปฎิบัติทำกระทงด้วยตนเองตามขั้นตอนในหนังสือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )