1603975363 เข้าชม : 102 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  26 ตุลาคม 2563  ผู้ใช้บริการนำหนังสือมาบริจาคร่วมในกิจจกรมหนังสือดีมีค่า  เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   21  ตุลาคม 2563  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )