1603253236 เข้าชม : 96 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย จัดมุมแนะนำหนังสือน่าอ่าน บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ  เชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้บริการมุมหนังสือน่าอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )