1602488338 เข้าชม : 97 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เชิญชวนมาใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  ภายในอาคารมีบริการเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้แก่ผู้มาใช้บริการนั่งอ่านหนังสือพร้อมกับนั่งนวด

หลังด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าให้คลายเมื่อย   บริเวณด้านนอกห้องสมุดมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือสบายๆ รับลมเย็นๆได้ที่หน้าห้องสมุดตลอด 24 ชม.  

ตอนกลางคืนมีบริการแสงสว่างไฟฟ้าอัติโนมัติให้สามารถอ่านหนังสือได้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )