1602215960 เข้าชม : 100 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่   8 ตุลาคม 2563  นางพวงเพ็ญ   จันมะโน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  จัดมุมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น บริเวณด้านนอกอาคารห้องสมุดฯ  เพื่อบริการให้แก่ประชาชน ที่มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอเวียงชัยได้ใช้บริการ ซึ่งอาคารห้องสมุดฯเป็นอาคารแรกที่อยู่ติดทางเข้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )