1602215212 เข้าชม : 111 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 6 ตุลาคม 2563  ผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ นำหนังสือปรัชญา  หนังสือธรรมะ  หนังสือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   มาบริจาคให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  จำนวน 28  เล่่ม   เพื่อร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  21 ตุลาคม 2563เพื่อนำหนังสือไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )