1601521944 เข้าชม : 103 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21  ตุลาคม 2563   เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือมีค่าเพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนประถมและมัธยมที่อยู่ถิ่นธุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง

บริจาคได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย    สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย    และศูนย์การค้าบิ๊กซีทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563  ถึง  31 ตุลาคม 2563  

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )