1600701429 เข้าชม : 100 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 19 กันยายน 2563  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวน  12 คน 

 โดยมีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเวียงชัย  เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม ที่บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ตรงมุมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )