1600700824 เข้าชม : 90 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 21  กันยายน 2563  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย   นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มาช่วยทำความสะอาด  ตัดหญ้าบริเวณ

ด้านหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )