1597897404 เข้าชม : 128 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 17 สิงหาคม 2563   สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาช่วย พัฒนาทำความสะอาดห้องเก็บของ

ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย    

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )