1597896505 เข้าชม : 129 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์และ คณะครู กศน. อำเภอเวียงชัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้สุงอายุจาก กศน .อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 คน มาทัศนศึกษาดูงาน ณ. บ้านพ่อครูมานิตย์ ข่วงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลเวียงชัย  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. - 16.00 น.  มีการจัดฐานการเรียนรู้ใหู้สูงอายุได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ดังนี้  ฐานการทำตุงจิ๋ว  การทำสบู่น้ำผึ้ง  การทำตุงจัย   การทำป่ามไข่  และฐานห้องสมุดเคลื่อนที่ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )