1593166763 เข้าชม : 138 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  26 มิถุนายน 2563   นางพวงเพ็ญ   จันมะโน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

สอนการทำสบู่ และน้ำยาล้างจาน  พร้อมกับบริการหนังสือและวารสารให้แก่กลุ่มผู้ติดเชื้อเทศบาลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )