1626426563 เข้าชม : 63 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางแววดาว  จิตตะมาลา  ผอ. กศน. อำเภอเวียงชัย มอบหมายให้ นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทมณี  กาวิโล  นายกิตติชัย ประสันใจ ครู กศน. ตำบลดอนศิลา จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรม สอนการทำเจลแอลกอฮอลล์  การทำน้ำสมุนไพรมะตูม  บริการหนังสือสำหรับเด็ก

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )