1625649448 เข้าชม : 73 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เชิญชวนสมาชิกทุกท่านมารับบริการหนังสือใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปค่ะ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )