1625468861 เข้าชม : 202 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพี่สอนน้อง ในเทอม 1/64  โดยมีอาจารย์  นันท์ภัส  คำจันทร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้ประสานกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ทำเรื่องขอยืมหนังสือจากห้องสมุดฯ ไปหมุนเวียนให้นักเรียนทำกิจกรรมในโครงการ
พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ ในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมครั้งที่ 1 ในการหมุนเวียนหนังสือ

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )