1624603152 เข้าชม : 53 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพวงเพ็ญ  จันมะโน   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย สอนการทำเจลแอลกอฮอล์ ให้กับกลุ่ม  อสม.
บ้านป่ายางน้อย  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 53 ครั้ง )