1623145262 เข้าชม : 87 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

          กศน.อำเภอเวียงเวียงชัย ดำเนินการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564
          วันที่  8 มิถุนายน  2564  กศน.อำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"  โดยนำสิ่งของและอาหาร มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรณ์ อำเภอเวียงชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 53 ครั้ง )