1622778882 เข้าชม : 77 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  ศูนย์ กศน. อำเภอเวียงชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายน  2564

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )