1622778468 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 2 มิถุนายน 2564  นางแววดาว  จิตตะมาลา  ผอ. กศน.อำเภเวียงชัย  มอบหมายให้  นางเพ็ญศรี  ดวงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางพวงเพ็ญ  จันมะโน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  นางชไมพร กิติลือ ตำแหน่ง ครู อาสาฯ เข้าร่วมโครงการ มีแล้วแบ่งปัน ของที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ซึ่ง กศน. อำเภอเวียงชัยได้มอบสิ่งของ จำนวน 3 กล่อง ให้กับ นายอำเภอเวียงชัย เป็นผู้รับมอบและกิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย
จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัยต่อไป
 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )