1617351190 เข้าชม : 105 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางแววดาว  จิตตะมาลา  ผอ. กศน. อำเภอเวียงชัย ได้มอบหมายให้ นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุด

ประชาชนอำเภอเวียงชัย จัดโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย   มีกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้แก่บ้านหนังสือชุมชนที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 แห่ง ในโครงการประกวดบ้านหนังสือชุมชนประจำปี 2564  และกิจกรรมตัดตุง 12 ราศี

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )