1615181468 เข้าชม : 123 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น - 12.00 น. สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ  กศน. อำเภอเวียงชัย นำรถห้องสมุึดเคลื่อนที่
ออกบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์   ตำบลดอนศิลา  อ. เวียงชัย  จ.เชียงราย  โดยมี ครู กศน. ตำบลดอนศิลา  
และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัยร่วมัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )