1613036922 เข้าชม : 141 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย เชิญชวนผู้ใช้บริการอ่านหนังสือใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ยืมไปอ่านที่บ้านหรืออ่านที่มุมสบายๆ ที่ห้องสมุดฯได้ทุกวันตั้งแต่ 08.30น.-16.30น. ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )