1612673136 เข้าชม : 81 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพวงเพ็ญ  จันมะโน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  เชิญชวนใช้บริการ   นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น   
บริเวณด้านหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ได้ทุกวัน ทุกเวลา

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )