1609145577 เข้าชม : 73 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 28 ธันวาคม 2563  สำนักคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย  นำผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มาพัฒนา ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้และ
ทำความสะอาดสวนบริเวณด้านหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามน่าเข้าใช้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 73 ครั้ง )
เข้าชม : 202 ครั้ง )
เข้าชม : 53 ครั้ง )