1608889945 เข้าชม : 96 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่   25  ธันวาคม  2563  นางแววดาว  จิตตะมาลา  ผอ. กศน. อำเภอเวียงชัย  มอบหมายให้ นางพวงเพ็ญ  จันมะโน  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นายธนวัฒน์  กันทะถ้ำ  ครูผู้ช่วย  นางชไมพร  กิตติลือ  ครูอาสาฯ และนางสาวทิพย์วลี  เกตุละคร ครู กศน.ตำบล  จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ในงาน "เกษตรไตรแก้วสัมพันธ์"  ณ  วัดปางไตรแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บรืการหนังสือวารสาร  สอนการพับดอกไม้จากใบเตย   และร่วมทำโรงทานแจก กาแฟเย็น   ชาเย็น และน้ำมะตูม แก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )