1608627620 เข้าชม : 126 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่  22  ธันวาคม 2563  นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย ได้รับมอบหมายจาก นางแววดาว  จิตตะมาลา  ผอ.  กศน. อำเภอเวียงชัย  นิเทศงานอัธยาศัยตำบลดอนศิลา  ครั้งนี้ได้นิเทศงานส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา  และนิเทศบ้านหนังสือชุมชนของ กศน.ตำบลดอนศิลา 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )