1608194905 เข้าชม : 62 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางแววดาว จิตตะมาลา ผอ. กศน.อำเภอเวียงชัย มอบหมายให้ นางพวงเพ็ญ จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางเพ็ญศรี ดวงสุวรรณ์ ครูชำนาญการ นายธนวัฒน์ กันทะถ้ำ ครูผู้ช่วย ออกนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลเมืองชุม และ กศน.ตำบลเวียงเหนือ วันที่ 16 ธันวามคม 2563

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )