1607318197 เข้าชม : 136 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางพวงเพ็ญ  จันมะโน บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย  จัดมุมบริการหนังสือ ตลอด 24 ชม. ไว้ด้านหน้า

และด้านข้างห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการสถานที่ราชการในที่ว่าการอำเภอเวียงชัย  สามารมาอ่านหนังสือได้ตลอด

24 ชม.

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 72 ครั้ง )
เข้าชม : 201 ครั้ง )
เข้าชม : 52 ครั้ง )